۲۴ بهمن ۱۳۹۶

کتاب - خانه

من آدم کتابخانه رفتن نبوده ام. سکوت و سایه بلند قفسه های کتاب از طرفی و آدمهای جدی و پر کار برایم اضطراب آور اند. اما از وقتی آمدیم به این شهر که هیچ تسلطی بر خیابانها و گوشه کنارش ندارم، باید جایی جز کنج خلوت خانه می جستم که بتوانم متمرکز کار کنم. 
یادم هست که در آن شهر دوار که پیشتر بودیم صبح ها چهره های خواب آلود در صف می ایستادند تا ساعت هشت شود و در کتابخانه را باز کنند. بعد می رفتند پشت میزهاشان می نشستند و کارشان را شروع میکردند. من که هیچ وقت در آن صف نایستادم. اما وقتهایی که شیفت شب در کتابخانه کار میکردم و صبح ساعت هشت به خانه برمیگشتم می دیدمشان و زیر لب چیزهایی بهشان میگفتم. 
اینجا ساعت ۹ صبح کتابخانه را باز میکنند. بار اول که نمی دانستم کجا حق دارم بنشینم گفتم من دانشجوی این دانشگاه نیستم اما ... زن خندید و گفت هر جا دوست داری بنشین و کیف ات را هم می توانی با خودت داخل ببری. ضمنا هر کسی که در این شهر زندگی میکند می تواند از اینجا کتاب به امانت بگیرد؛
میز سفید خودم را داشتم. پنجره های بزرگ و آفتابی که برغم زمستان می تابید. 
کم کم توجهم به میز اطلاعات کتابخانه جمع شد. آدمهای شهر، پیر و جوان می آمدند سوالهاشان را می پرسیدند. فکر کردم چه شغل ایده آلی. پشت میز ایستاده بود و کمک میکرد کتابهاشان را بجورند و جایی برای نشستن پیدا کنند. خلاصه یکی از تفریحات سرگرم کننده ام این بود که به سوال و جواب ها گوش کنم. آدمها دیگر همان ها که وقت شان تنگ بود و باید با باز شدن در پشت میزهاشان سنگر می گرفتند، نبودند. با کالاسکه ی بچه می آمدند و صدا خنده ها و گریه های نوزاد می آمد. گپ می زدند؛ می نشستند با هم شطرنج بازی میکردند.
بین همه ی آنها که دیدم پیرمردی اما بود که قلب مرا با خودش برد:
به زن که ساعات پایانی کارش بود و حوصله نداشت، گفت که پی کتابی میگردد. زن نام کتاب را پرسید و مشغول جستجو شد. پیرمرد شروع کرد به توصیف کتاب و اهمیت اش؛ چه کسی نوشته و چرا نوشته و چرا کتاب اینقدر نایاب شده و .. زن حرفهاش را قطع کرد و گفت: کتاب را برایتان سفارش دادم، به محض اینکه آماده شود ایمیل دریافت میکنید و می توانید بیایید کتاب را ببرید. پیرمرد با مکث گفت: من که ایمیل ندارم. زن پاسخ داد: پس به شکل سنتی نامه ای برایتان می فرستیم و بعد می توانید کتاب را بگیرید. پیرمرد با چهره ای شکفته و شگفت زده پرسید: به همین سرعت؟ حالا که اینقدر سریع پیش رفت می توانم یک کتاب دیگر هم سفارش بدهم؟ و شروع کرد به توضیح درباره ی کتاب دوم. 
آه از آهستگی شورانگیز اش. 
حالا هر روز کنار میز اطلاعات کتابخانه می نشینم و به آدمهای جورواجوری که در رفت و آمدند گوش میکنم. دیگر برخی چهره ها را می شناسم و هم کتابخانه ای شده ایم. ملال و شور آنها که پشت میز اطلاعات ایستاده اند را هم دیده ام. شب ها بی خانمان هایی هستند که از سرما داخل کتابخانه می آیند؛ ۸ شب که ساعت کار کتابخانه تمام میشود، همه را به «خانه» می فرستند و بی خانمان ها هم به خیابان برمیگردند. 

۴ دی ۱۳۹۶

صبحِ بی ساعت

۱۰ سال تمام هر روز صبح می دانست کجا باید برود. سر ساعت شال و کلاه می کرد. کتاب ها، ترانه ها، آلبوم های عکس، و حتی کارهای روزمره ی اداری را می برد توی آن اتاق کوچک؛ پرده ها را کنار می زد و می نشست کنار زن. با او حرف می زد. عکس ها را نشان اش می داد. ساکت می شد. و هیچ پاسخی نبود. به امید لرزش چشمی یا دستی به لحظه ای از او چشم بر نمی داشت. 
پرستارها را می شناخت. می خواست انگار با حضورش به آنها یادآوری کند که این زن یکی میان بسیاران نیست و کس و کاری دارد که حتی یک روز بی او زندگی نمیکند. پرستارها اما کم بودند و کارهای پیش روی شان زیاد. بی اعصاب و کلافه بودند، حقوق شان کم بود. 
تماشاگران و دوستان اطراف پچپچه های خودشان را داشتند. یکی میگفت او پزشک است و باید با این مسائل حرفه ای تر برخورد کند. ۱۰ سال بیماری را در کما و زیست نباتی نگه داشتن چقدر صحیح است؟ دیگری میگفت این از خودگذشتگی او شریف است اما با مرگ زن بالاخره رهایی و زندگی به او بر میگردد و از این تکرار و سکون در می آید. بعضی دیگر در سکوت و دلسوزی تنها او را نگاه میکردند. هیچ کس را با خودش پیش زن نمی برد. می دانست کمتر کسی ممکن است او را و زن را بفهمد. میخواست آنها را با تصاویر سالیان قبل تنها بگذارد تا تنها تصاویر روزهای خوش را به یاد بیاورند. 
چند شب پیش که دیدمش پرسیدم از آشنایی و آن سال های دور. لبخند می زد. تعریف کرد. گفت که هر دو در زندان حبس ابد گرفته بودند و روزهای منتهی به انقلاب با خیل زندانیان سیاسی دیگر آزاد شده بودند. کیلومترها این طرف تر 
و سالها پس از آن روز روشن آزادی، نشسته بود آن سوی میز و چشم هاش را به زمین دوخت. 
امروز صبح قلب زن ایستاد. شهر ساکت است و خانواده ها جمع اند و کریسمس را جشن میگیرند. دیر یا زود این جمعیتی که برای تسلیت آمده اند بر میگردند و پچپچه هاشان را هم با خود می برند. دکتر می ماند و صبحی که نمی داند کجا باید برود. 

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

نامه ی سیزدهم - به میم

پاهای تو به چه کار می آیند اگر به کار فرار نمی خورند؟ دست های تو چه کاری را صورت میدهند، چشم های تو کدام هنری دارند اکر هیچکدام به فریاد تو نمی رسند؟ و حال آنکه بعکس است یکایک اندام تو گواه غفلت تو اند. اینک حضور تو در برابر من و من در برابر تو آخرتی ست که گناه تو را من از یکایک عضو های تو می پرسم.
- نیما / حرف های همسایه

میم عزیز،

مدتهاست که ننوشته ام. وقتی نمی نویسم انگار فکر نمیکنم. ذهنم به خانه ای متروک می ماند که تهی و مبهم مانده. گاهی فکر میکنم نمی نویسم چون کسی که اینجا را میخواند برای همیشه رفته و حتی اگر تمام گوشه و کنار این خرابه مرا یاد او بیندازد بازگشتی در کار نیست. گاهی هم فکر میکنم که این مکث روی حلق آویز شدن یک ایده/انسان مرا از خیلی چیزها بیزار میکند و این نوشتن برایم ادا در آوردن ست و هر کسی حق ندارد ادا در بیاورد. گاهی هم خیال میکنم اینها همه برای این ست که آدم خود دوست تر از این حرفهاست و میخاهد رد پای خودش را پی بگیرد و بداند در مرگ و نابودی عزیزترین آدمهاش چه دستی داشته و چرا نتوانسته جلوی سرریز شدن و تمام شدن را بگیرد. از این خود دوستی نفرت میکنم.
از آن شهر دوار که بیرون زدم آدم دیگری بودم. یک ماه گذشته و روزها بلندتر شدند. هنوز شهر درندشت و شگفت انگیز تازه را نه دیده و نه شناخته ام. روزها توی کنجی که ساختم مشغول حسابرسی از خودم ام و به صدای گنجشک ها گوش میکنم که جوان و پرصدا اند. هر صبح میدانم باید توی کدام کنج بخزم و این بهترین اتفاق همه ی این سالهاست. به هر کسی که میخواهد واقعا از خود و زندگی اش بپرسد باید کنجی داد که از این هیاهو بر سر هیچ فاصله بگیرد. اگر می توانستم هرازگاهی بی سر و صدا برگردم به آن شهر و ببینم رفقای آنجا چگونه اند، هیچ دلتنگی نمی داشتم. البته این اول بار نیست که پاره هایی از خودمان را در شهرهای دیگر جا میگذاریم. 
از اخبار دور و نزدیک چیزی نمی نویسم. بیگانگی و ابهام را نمی توان توضیح داد مگر در وضعیتی دورتر از قیل و قال معابر و هیاهوی همه چیزدان ها. برای بحران نظری و چشم انداز تاریخی مبهمی که پیش روی ماست بعید ست بتوان در این مجراهای عمومی جز جوابهای سرسری و زودگذر جست. آن خلوت، جدیت و گمنامی که لازمه پاسخ های عمیق و دنباله دار ست را باید جای دیگری بیابیم. 

رفیق ات،
میم ، ۸ ژوئن ۲۰۱۷

۴ اسفند ۱۳۹۴

در انتظار گودو

مساله‌ی دموکراتیک شدن خاورمیانه ما را به یاد نمایشنامه‌ی «در انتظار گودو» بکت می‌اندازد که در آن شخصیت اصلی تا پایان نمایش هرگز ظاهر نمی‌شود. درباره‌ی خاورمیانه هم گویی سوژه‌ی اصلی غایب است. می‌توان پرسید چه چیزی در خاورمیانه چنین سرسختانه در مقابل گذار به دموکراسی مقاومت می‌کند؛ چه چیزی حفظ و بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی را ناممکن می‌سازد؟
بسیاری از صاحب‌نظران برای گذار به دموکراسی از "گشایش اقتصادی" آغاز می‌کنند. به باور آنان، چنین گشایشی رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد و این به نوبه‌ی خود موجب گسترش آزادی‌هایی سیاسی می‌شود که رشد اقتصادی بیشتر و گشایش بیشتر بازار را در پی دارد. گرچه وجود این چرخه در بسیاری از مطالعات تجربی با رویکرد اقتصادسنجی تایید می‌شود، اما به محض آن که دامنه‌ی این مطالعات را به کشورهای درحال توسعه محدود کنیم نتایج بعضا متضادی به دست می‌آیند. چنین است که گشایش اقتصادی بر اساس برخی مطالعات منجر به گشایش سیاسی شده است (1) و بر اساس برخی دیگر دشوار بتوان گفت چنین تاثیری داشته است (2). از آنجا که سیاست‌های گشایش بازار با هزینه‌های اجتماعی بسیاری همراه است برخی پیشنهاد می‌کنند که باید ابتدا حدی از دموکراسی برقرار باشد تا اجرایی شدن این سیاست ها از نظر جامعه معتبر و قابل‌قبول به نظر برسد (3). برخی دیگر هم در مقابل این استدلال، بر گروه‌های فشاری دست می‌گذارند که در دموکراسیٍ احتمالی قادرند در مقابل سیاست‌های گشایش اقتصادی بایستند و اجرای این سیاست‌ها را به تعویق بیاندازند (4).
سوالی که از پی این عدم تفاهم پیش می آید این است که نسبت دموکراسی و گشایش اقتصادی مدنظر بسیاری از نهادهای اقتصادی بین‌المللی چیست؟ با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه می‌بینیم که گرچه از سال ۱۹۷۲ بسیاری از این کشورها به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر گشایش بازار و سیاست‌های تعدیل ساختاری تن داده‌اند، کم‌ترین بهبودی در وضعیت سیاسی آنها صورت نگرفته است. این‌جاست که می‌توان رابطه‌ی جهان‌شمولی را که ادعا می‌کند گشایش اقتصادی لاجرم به دموکراسی منجر می‌شود به چالش کشید. به علاوه می‌توان بر این نکته دست گذاشت که بسیاری از دولت‌های غیردموکراتیک اتفاقا از سیاست‌های گشایش اقتصادی در چارچوبی که قدرت مسلطشان را با مخاطره مواجه نکند استقبال می‌کنند (5). در مورد خاورمیانه، رانت حاصل از فروش نفت و گاز هم به این معادله افزوده می‌شود. این‌گونه است که بسیاری از دولت‌های استبدادی مستقر در خاورمیانه، سود حاصل از گشایش نیم‌بند اقتصادی و رانت فروش منابع نفتی و گازی را صرف تجهیز دستگاه امنیتی و نظامی می‌کنند تا بتوانند تسلط خود را در برابر ناآرامی‌های سیاسی و نارضایتی‌های اقتصادی گسترش دهند. از طرف دیگر، با توجه به این که برخلاف کشورهای آمریکای لاتین، تجربه‌ی احزاب بزرگ مردمی و سندیکاهای پرقدرت کارگری که قادر به بسیج عمومی مردم باشند در خاورمیانه وجود ندارد، وضعیت به شکل یکطرفه و اسفناکی به نفع طبقه‌ی حاکم دوام می‌یابد.
نکته‌ی دیگر آن است که از سویی به دلیل دغدغه‌های امنیتی حول مخاطرات احتمالی اسلام سیاسی، و از سوی دیگر در نتیجه‌ی منافع خرید و فروش نفت و تسلیحات، بسیاری از دولت‌های غربی در سطح بین‌المللی با دولت‌های مستبد و سرکوبگر مستقر در خاورمیانه مماشات می‌کنند. این ‌چنین است که دولت سرکوبگری که به رانت ثروت‌های طبیعی دسترسی دارد، همزمان از حمایت بین‌المللی برخوردار است و در عین حال هزینه‌ی زیادی را صرف تقویت دستگاه امنیتی و نظامی خود می‌کند، در برابر گشایش سیاسی بسیار تنگ‌نظر خواهد بود و گشایش اقتصادی را هم برای ضمانت سود بیشتر با آغوش باز خواهد پذیرفت. خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولت در زمینه‌ی بهداشت و آموزش از جمله‌ی رفرم‌هایی هستند که از طرف بسیاری از این دولت‌های مستبد مورد استقبال قرار گرفته‌اند.
خصوصی شدن هر چه بیشتر خدمات اجتماعی و همزمان سرکوب بی‌محابا و روزافزون آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، در درجه‌ی نخست گواهی بر این موضوع است که خواست دموکراسی از روابط اقتصادی مسلط در جوامع طبقاتی موجود قابل تفکیک نیست. خواست عدالت اجتماعی، نه تنها در معنای هنجاری، بلکه به مثابه جزء جدایی‌ناپذیر دموکراسی می‌بایست به رسمیت شناخته شود. اگر نه که در فقدان احزاب مردمی، سندیکاهای مستقل کارگری و نهادهای مستقل جامعه‌ی مدنی، کفه‌ی ترازو هرگز به نفع حاشیه‌نشینان وضع موجود سنگین نخواهد شد و مردم به مثابه توده‌ای بی‌شکل و نامتعین، هر چند سال یک بار برای معنابخشی به یک انتخابات اساسا ناعادلانه و مخدوش به صحنه دعوت می‌شوند و این نهایت مداخله‌ی آنان خواهد بود.
با توجه به این مقدمات، به تجربه‌ی ساختار سیاسی ایران در این سال‌ها بنگریم: دولت جمهوری اسلامی که با شعارهای پوپولیستی آرمان‌شهر اسلامی و رتوریک مدافع مستضعفان و ضد امپریالیسم به قدرت می‌رسد، در تمام این سال‌ها با تنگنای پذیرش مناسبات سرمایه‌داری از سویی و رد کاپیتالیسم از سوی دیگر روبروست. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همواره تحت تاثیر این ابهامات و روابط متزلزل با غرب و تحریم‌های اقتصادی بوده است. با این همه از سال ۱۹۸۹ و به دنبال هزینه‌های جنگ و قرض‌های پیش رو، به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حکومت مستضعفان را با سیاست‌های پراگماتیستی مبتنی بر گشایش اقتصادی جابجا می‌کند. از آن زمان بود که کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری، کاهش ارزش ریال و بازنگری در تعیین نرخ ارز و عدم دخالت در تعیین قیمت‌ها در دستور کار همه‌ی دولت ها قرار گرفت. البته این خصوصی‌سازی‌ها و رفرم‌های اقتصادی همواره با رویکردی همراه بود که انحصارات و الویت‌ها را به کسانی اعطا می‌کرد که به لحاظ سیاسی در دایره‌ی خودی‌ها محسوب می‌شدند. به این ترتیب، پروسه‌ی گشایش اقتصادی مجموعه‌ای از شرکت‌های انحصاری قدرتمند ساخت که اتصالات قدرتمندی با حاکمیت سیاسی داشتند و در نتیجه به شکل افسارگسیخته ای قادر به تغییر قوانین مربوط به کار و بازار بودند.
این تحولات که با روح برابری‌خواه انقلاب ۵۷ در تضاد بود، به تغییر قانون کار و در نتیجه افزایش بی‌سابقه‌ی قراردادهای موقت و اخراج بی‌حساب کارگران منجر شد. حقوق کم، شرایط نامساعد محیط کار، ساعات کار طولانی و فقدان سندیکاهای مستقل کارگری همگی از نتایج چنین گذاری بودند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با امتناع از امضای کنوانسیون‌های ۹۸ و ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار، خود را از کم‌ترین تعهدی برای آزادی اجتماعات و حفاظت از حق سازمان‌یابی و مذاکرات کارا و مستقل برای تعیین حداقل دستمزد معاف کرده است. این گونه است که عدم پرداخت دستمزدها، قردادهای سفیدامضا، قراردادهای موقت، اخراج بی‌هزینه و عدم امنیت شغلی حیات کارگران را تهدید می‌کند، بی آن که اندک روزنه‌ای برای اعتراض و حق‌خواهی ممکن باشد.
با توجه به حل مقوله‌ی هسته‌ای و مذاکرات پیش رو برای گشایش هر چه بیشتر به سمت بازارهای جهانی، مساله‌ی عدالت اجتماعی و چگونگی پی‌گیری آن از همیشه حیاتی‌تر می‌شود. در همین هفته‌های گذشته که مساله‌ی انتخابات موضوع بحث و مجادله بود، کارگران نی‌شکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت دستمزد تجمع کردند. دو هزار و هشتصد کارگر معدن کرمان که ابتدای هفته‌ی گذشته سه روز در تجمع بودند، هنوز هم دو ماه از دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. هیچ روزی نیست که حتی خبرگزاری کار ایران خبرهایی مبنی بر مقاومت و اعتراض هر روزه‌ی کارگران منتشر نکند. از طرف دیگر، فعالین کارگری هم به دلیل تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل به زندان می‌افتند و همین هفته‌ی گذشته داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره‌ی سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به پنج سال زندان محکوم شد. بسیاری از کارگران مس خاتون‌آباد در ماه گذشته دستگیر و تهدید شده‌اند. حکم جعفر عظیم‌زاده اجرا شده و برای محمود صالحی هفت سال زندان تعیین کرده‌اند. فعالین کارگری را مدام تهدید و احضار می‌کنند و عزم‌شان بر آن است که احقاق حقوق کارگران را با تهدید و ارعاب به تعویق بیندازند. با این اوصاف، کسانی که می‌پرسند به جز انتخابات چطور می‌توان مداخله‌گری سیاسی کرد لابد یا عامدانه این مقاومت هر روزه را نادیده می‌گیرند و یا به غفلت از آن می‌گذرند. در جامعه‌ی طبقاتی پیش رو، مساله‌ی عدالت اجتماعی و مساله‌ی گذار به دموکراسی چنان در هم تنیده‌اند که نیروهای تحول‌خواه و مستقل ناچارند بجای روش‌های کم‌هزینه و بی‌اثر، مسیر دشوارتری را پیش بگیرند و با شناسایی آن سوژه‌ی غایب از پروژه‌های ناکام اصلاحات، مناسبات ناعادلانه را به صورتی بنیادین زیر و رو کرده و در راه تحقق دموکراسی بکوشند. 

پانوشت: این مطلب پیش از این در اخبار روز منتشر شده است.
---

1. Richards, D. L., Gelleny, R. D., & Sacko, D. H.. (2001). Money with a Mean Streak? Foreign Economic Penetration and Government Respect for Human Rights in Developing Countries. International Studies Quarterly, 45(2), 219–239.
2. Milner, H. V. and Mukherjee, B.. (2009). “Democratization and Economic Globalization”. Annual Review of Political Science. Vol. 12, pp. 163-181, 2009.
3. Przeworski, A., Limongi, F.. (1993). Political regimes and economic growth. J Econ Perspect 7(3): 51–69.
4. Huntington, S.P.. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press. New Haven.
5. Leonida, L., Patti, D. M. A., and Navarra, P..(2007). Political and Economic Liberalization: Is this Relationship Non-Linear? doi:10.2139/ssrn.963635

۱۰ آذر ۱۳۹۴

"عارف‌نامه" به روایت شاهرخ مشکین‌قلم

چرا نمایش "عارف‌نامه" به روایت شاهرخ مشکین‌قلم اثری ضعیف و غیرمسئولانه است؟

هفته‌ی گذشته تئاتر عارف‌نامه به کارگردانی شاهرخ مشکین‌قلم در فستیوال تئاتر ایرانی در شهر کُلن اجرا شد و عارف‌نامه‌ی ایرج‌میرزا که در اواخر دوره‌ی قاجار سروده شده است در قالب نمایش به روی صحنه رفت. ایرج‌میرزا در این مثنوی که خطاب به عارف قزوینی نوشته است، وضعیت ایران در آن سال‌ها را به تندی مورد انتقاد قرار می‌دهد و بر نقش عواملی چون حجاب، مذهب، و تاثیر آخوندها و ملایان در ناکامی‌های اجتماعی و سیاسی ایران تاکید میکند. با توجه به ساختار سیاسی کنونی ایران عجیب نیست که چنین نقدهایی همچنان روزآمد و کارا به نظر برسند و تشویق شادمانه‌ی حضار را در پی داشته باشند. اما این همه‌ی داستان نیست. مشکین‌قلم شعر ایرج‌میرزا را بی آن که بخواهد به چیزی ضد شعر ایرج‌میرزا تبدیل کرده و به سویه‌های رهایی‌بخش آن محتوایی معکوس داده است؛ چیزی که نتیجه‌ی بریدن عارف‌نامه از کانتکست تاریخی خاص خود و الصاق بی چون و چرای آن به کانتکست امروز است.

ایرج‌میرزا در مثنوی عارف‌نامه بارها از کلماتی چون کونی و بچه‌باز استفاده می‌کند و همجنس‌گرایی را به نبود آزادی و عدم امکان رابطه با زنان نسبت می‌دهد. گرچه متنی را که متعلق به یک قرن پیش است نمی‌توان با معیارهای جدید عملی و معرفتی سنجید و بازخواست کرد اما بازنمایی مو به موی آن در کانتکست فعلی را قطعا می‌توان به پرسش گرفت. بازنمایی همجنس‌گرایی به عنوان رفتاری پست و از سر ناچاری و ناتوانی، از بی‌خبری نسبت به مباحثی ناشی می‌شود که گرچه صد سال پیش از ایرج‌میرزا انتظار نمی‌رفت با آنها آشنا باشد اما امروزه آن‌قدر همه جا مطرح شده‌اند که مخالفان را در اظهارنظر مردد و محتاط کنند. از سوی دیگر، ماجرا در مورد اقلیتی است که بخاطر سبک زندگی‌شان هنوز در ایران با خطر اعدام مواجه هستند و این لزوم دقت در بازنمایی‌های مربوط به این سبک زندگی را از حیث سیاسی مضاعف می‌کند. چطور می‌شود از مشکین‌قلم توقع نداشت که با واژگان دیگری‌ساز و تحقیرآمیزی که ریشه در باورهای عوامانه و سطحی‌نگر دارند این ستم را بازتولید نکند؟ چطور می‌شود از یاد برد که معنا هرگز امری معلوم و ثابت نیست و در میانه‌ی انبوهی از نسبت‌ها شکل می‌گیرد که در هر کانتکست تاریخی و فرهنگی خاص از نو زاده می‌شوند؟

 در بخش‌های دیگری از این مثنوی، راوی برای نقد حجاب و نقش مرتجعانه‌ی مذهب زنی محجبه را در موقعیت عشق‌بازی تصویر می‌کند که گرچه در نهان به رابطه‌ی جنسی با مرد متجاوز بی‌رغبت نیست و به آن تن می‌دهد اما تا پایان از برداشتن روبنده‌ی خود ابا می‌کند. زن محجبه در این روایت به "پیاز و سیر پیچیده در پارچه" و یا "بادمجان" تشبیه می‌شود. ایرج‌میرزا ضمن این روایت به لزوم برابری زنان و مردان اشاره می‌کند و حجاب را مانعی برای این برابری می‌بیند. در کانتکست تاریخی این شعر، چنین استدلالی بی‌تردید دلالتی رهایی‌بخش و پیشرو دارد اما کیست که از جنبه‌های ایدئولوژیک و سیاسی و قدرت‌محوری که در نظم جهانی امروز نسبت به پوشش اقلیت‌های مسلمان روا داشته می‌شود غافل باشد و نداند که کارکرد متحجر و واپس‌گرای مذهب با تحقیر و به حاشیه رانی بی‌اثر نمی‌شود و چه بسا بازتولید و تقویت شود؟ استدلال ما این است که هنرمند متعهد باید به تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های زمانی آگاه باشد و با تحقیر و مواجهه‌ی سطحی و به ظاهر رادیکال، نبرد واقعی را به بیراهه نکشاند.

در غیاب افق‌های عملی و واقعی برای مبارزه با نظم سیاسی مسلط، پربیراه نیست که همه‌ی ناکامی‌ها و شکست‌ها به سوی فیگور آخوند فرافکنی شود؛ گویی که ساخت اجتماعی و سیاسی جامعه را یک نهاد واحد به تنهایی به محاق برده است و دیگران، که تماشاگران تئاتر هم خود را جزوی از آن می‌شمارند، صرفا قربانی وضعیت موجودند. این گونه است که وقتی ایرج‌میرزا می‌گوید هر چه می‌کشیم از آخوندهاست تماشاچیان امروزی به وجد می‌آیند. قرار نیست مداخله‌ای اتفاق بیفتد و یا حتی فکرش به اذهان خطور کند، چرا که ایرج میرزا می‌گوید سیاست کار پاک‌بازانی چون ما نیست و هر کس بیدار است لاجرم سرش بالای دار است. این جاست که لابد باید همزبان با این باور عامیانه گفت سیاست پدر و مادر ندارد و باید خو کنیم به هرچه هست. گاهی هم برای آن چه نیست و نمی‌دانیم و نمی‌خواهیم بدانیم که چیست هورا بکشیم، شاید که بیاید. کیست که نداند در غیاب سیاست رهایی‌بخش و آوانگارد که داعیه‌ی تغییر وضعیت به نفع فرودستان و حاشیه‌نشینان را دارد، باید هم چنین روایت‌ها و مواجهه‌هایی برچسب تابوشکن و رادیکال بخورند.

 مشکین‌قلم می‌تواند استدلال کند که او هنرمند است و هدفش بازنمایی دقیق یک اثر ادبی بوده است. ممکن است مخالفان را به تلاش برای محدودسازی و سانسور هنر متهم کند. در این صورت باید پاسخ داد که استدلال ما صرفا اخلاقی نیست و بیشتر ماهیتی منطقی دارد؛ اجرای مثنوی عارف‌نامه پس از صد سال، بیش از آن که ستم به اقلیت‌ها باشد جفا به خود ایرج‌میرزاست، چرا که اثری آوانگارد در زمانه‌ی خود را که ماهیتی اساسا روشنگر و رادیکال داشته است از دلالت‌های کارکردیش تهی کرده و به متنی ارتجاعی و سرکوب‌گر بدل نموده است. کلمات همان کلمات هستند و به ظاهر هیچ تعدیل و جرحی در آنها صورت نگرفته است، اما ساده‌لوحی است اگر خیال کنیم معنای یک اثر صرفا و تماما از کلماتش ناشی می‌شود و از یاد ببریم که آن چه معنای متن را شکل می‌دهد، نسبت میان کلمات و جملات و عوامل فرامتنی خاصی چون سنت عرفی و اجتماعی، روح تاریخی هر عصر، و در نهایت جایگاه معنایی متغیری است که متن در نسبت با این عوامل به دست می‌آورد. سخن کوتاه، مشکین‌قلم بی آن که بداند بخش عظیمی از معنای عارف‌نامه را حذف کرده و بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم که سانسور اتفاقا همین جا رخ داده است.

پانوشت: این متن با همدستی رفیق یگانه ام سمیرا الیاسی نوشته شده. رفیق کیست جز آنکس که با او فکر میکنیم. لینک های مرتبط:  دیوان ایرج میرزا ، گزارش بی بی سی از بی باکی در سنت شکنی
.

۲۰ شهریور ۱۳۹۴

سالمرگ

Live or die, but don’t poison everything…—  Anne Sexton

از مرگ تو جز با تو نمی توانم بگویم. مانده ام تنها با خاطراتی که از یادم می گریزند و فرو می روند به تاریکی. مانده ام تنها با خاطراتی که هرگز نداشته ام و یک به یک می زایم شان و در باد می دوند. مانده ام با خودم. از این به خود واماندگی بد تر هم هست؟
از مرگ تو با همه ی درخت ها می توانم بگویم. به تن سوزان هیچ کدام دست نمی زنم. شیاری هست بین من و درخت. بین پوست من و پوست تن تو. تن درخت. 
هر وقت باران و باد شدید می شود می توانم از مرگ تو بگویم. از چتری که دست های فلزی اش می شکند. از کفش های گل آلود. از آفتابِ یکباره. از سنگ های گورستان. از سنگ های ایستاده. دویدن . دویدن. دویدن.
هیچ کس با من از تو نمی گوید. از تو که در نظر آنها بخاطر عشق مرده ای. بخاطر رنج زیستن در این جهان مرده ای. بخاطر فاصله گذاری مرده ای. بخاطر زبان مرده ای. بخاطر چشم هات مرده ای. بخاطر چیزی که از دست همه دور بود مرده ای. یا شاید هم یک روز از همه چیز خسته شده بودی و گفتی بمیری بهتر است. 
از مرگ تو جز با تو نمی توانم بگویم.
می گفتی چرا کم می نویسم. یک سال از تو گذشت و نمی توانم بنویسم. زبانم بند آمده. اگر روزمره با همه ی امواجش غرقم کند هم چیزی در من هرگز نمی خندد. چیزی از من برای همیشه با تو مانده ست. با تو که نمی دانم چه بوده ای. چه میخواسته ای. آن سوال جانکاه، آن مرگ زبان و یاد، نفس مرا تنگ میکند. با این همه من قاتلی جز کار نمی شناسم. روز را سبک میکند کار.
این ماه کذا که می رسد چیزی در هوا هست که از آن نفرت میکنم. از دستهای خودم نفرت میکنم. از شنیدن بعضی نام ها نفرت میکنم. از تو نفرت میکنم. از اینکه همه ی تلاش ها و تقلاها برایم پوچ می شود نفرت میکنم. 
نفرت میکنم و ادامه می دهم.
اینجا تنها مانده ام با خودم. نه نقشه ای و نه جاده ای. 
دو نیم شده ام و خودم را شکست خواهم داد. 


۱۷ خرداد ۱۳۹۴

گذار از اعتراض به مقاومت

» اعتراض زمانی ست که می گویم با این چیز و‌ آن چیز مخالفم، مقاومت زمانی ست که کاری میکنم تا مطمئن باشم چیزی که با آن مخالفم دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اعتراض زمانی ست که می گویم دیگر این چیز را تحمل نمی کنم، مقاومت زمانی ست که کاری می کنم تا دیگران هم آن را تحمل نکنند.

(آنچه میخوانید کولاژی از جملات ست که میتوانند به هم مربوط باشند یا نباشند. صرفا برای مقابله با فراموشی اینجا نوشته شده اند و دعوت اند به اینکه کتاب* خوانده شود.)
×
در ژوئن ‍۱۹۶۸ در مقاله ای تحت عنوان «خشونت» نوشت: تظاهراتِ خشونت آمیز، دیگر استثنایی که اثباتِ قاعده‌ (مسالمت آمیز) باشد نیست. امروزه مشروعیت انقلابیِ خشونت است که در بوته ی آزمایش می رود. و «قهر» ابزاری ست که ما نه مطلقا نفی اش می کنیم و نه به طور سرسری مورد استفاده اش قرار می دهیم. ابزاری ست که باید بدانیم موثر بودن و مشروعیت انقلابی اش را چگونه در فرآیندی از تفکر تئوریک و استفاده ی عملی درک کنیم.
×
باید پرسید ایا مبارزه ای را که فقط با نوشته، با سخن پراکنی های بی ضرر و با قدرت نمایی های کلامی انجام می شود می توان مبارزه خواند؟ اعتراض صلح آمیز علیه نظام سرمایه داری، اتلاف وقتی ساده لوحانه است. سرمایه داری برای ادامه ی عملکردش به سلطه گر و تحت سلطه نیاز دارد. انرژی اعتراضی را باید به سمت سرنگونی نظام هدایت کرد. به سوی «جنگ طبقاتی».
×
با تفکر حاکم بر جنبش که مسائل زنان را غیر سیاسی می دانست و سیاست را در یک سطح محدود میکرد مشکل داشت و می گفت: مسائل شخصی سیاسی ست، بچه بزرگ کردن سیاسی ست، رابطه ی مردم با هم کاملا سیاسی ست.. زیرا که روشن میکند افراد تحت ستم قرار دارند یا آزادند. معتقد بود ستم بر زنان را نباید به طور مجزا بلکه به عنوان بخشی از ساختار سرمایه داری فهمید.
×
از روزنامه نگاری دست کشید و به این نتیجه رسیده بود که با اعتراضات گسترده و صلح آمیز و با لغات نمی توان بر سیر وقایع تاثیر گذاشت زیرا که عمل همواره روی دست کلمات بلند می شود. میگفت روزنامه نگاران از لحاظ سیاسی بی تاثیرند زیرا تنهایند و به این توهم دامن می زنند که برای روزنامه های رادیکال و آزاد می نویسند.
×
صبح روز ۱۴ ماه مه ۱۹۷۰ هفت تیری در کیفش گذاشت و در عملیات فرار بادر شرکت کرد. بعدتر متنی تحت عنوان «ارتش سرخ بسازیم» بیرون آمد: لزومی به توجیه آزادی بادر برای روشنفکران حراف یا همه چیزدان که از ترس زهره ترک شده اند نیست. باید این عمل را به بخش بالقوه ی انقلابی مردم توضیح داد. یعنی آنها که خود اسیرند و فورا این عملیات را می فهمند. آنها که در مقابل استثمارشان چیزی دریافت نمیکند. هیچ امیدی به دسترسی به زرق و برق ها ندارند و تطمیع هم نمیشوند. نه روشنفکران خرده بورژوا. عملیات بادر تازه اول کار است! که پایان سلطه ی پلیس نزدیک است. ما در کار ساختن ارتش سرخ هستیم. گه خور های چپ را ول کنید. به چپ عینی بچسبید. یک شبکه ی پخش موثر بسازید که خارج از دسترس خوک ها باشد. از کاناپه هایتان بلند شوید. جزئیات بی اهمیت را فراموش کنید. گه های ترسو و پاچه خوارها را بی خیال شوید. دنبال پناهنده، خانواده های پرجمعیت، مادون پرولتاریا و زنان کارگر بگردید و دم به تله ندادن را از آنها یاد بگیرید. 
×
از اول ژوئن ‍۱۹۷۲ تا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۴ در انفرادی کامل بود. در سلول هایی که دیوارهایش ضد صدا و سفید براق بودند و آسمان از آن به سختی دیده می شد. او در این بند مرگ تنها بود. مانیفست انقلابی که از این ایزولاسیون بیرون‌ آمد این بود:
نظام در متروپل چنان توده ها را در کثافت خودشان فرو افکنده که به نظر می رسد هر گونه درک از اینکه تحت ستم و اسثمارند را از دست داده اند، دیگر چیزی ورای یک خودرو، یک تعطیلات و یک حمام کاشی کاری شده نه مجسم می کنند و نه آرزو. نتیجتا سوژه ی انقلابی کسی ست که از این اجبارات می گسلد و از شرکت در جنایات نظام سر باز می زند؛ همه ی آنها که هویت شان را در مبارزات آزادی بخش مردم جهان سوم می یابند و تن به انشعاب طبقه کارگر نمی دهند.
×
همرزم اش در زندان بر اثر اعتصاب غذا به قتل می رسد. و آخرین پیام ش از زندان همه را به نبرد فرا می خواند: هر نبرد تازه، هر عملیات، هر درگیری با خود تجارب تازه ای به همراه دارد و اینگونه است که نبرد تکامل می یابد، مبارزه، شکست، باز هم مبارزه، باز هم شکست و نبردی تازه. چنین است تا رسیدن به پیروزی نهایی تا پای جان بجنگ. مساله کاملا روشن است: ما با خوک ها در جنگیم. به مثابه ی یک انسان برای رهایی انسانها. این یک جنگ انقلابی ست. با همه ی عشقی که به زندگی داریم: مرگ را حقیر می شماریم. به نظر من معنی خدمت به خلق همین است.
×
در جلسه ی دادگاهی که به جرم فراری دادن بادر محاکمه اش میکنند دادگاه را بخشی از جنگ روانی سازمان امنیت می خواند. از ضرورت نابود کردن نظام سلطه ی امپریالیسم می گوید. از ضرورت نابودی صورت بندی های نظامی دولت. از انحصاری که قدرت سیاسی بر قهر اعمال میکند. از انترناسیونالیسم پرولتری و از بین المللی بودن و از طولانی بودن روند انقلاب. می گوید: انقلاب به «چند خیزش مردمی» خلاصه نمی شود و «بر خلاف تصور احزاب و گروه های رویزیونیست
[یا صحیح تر بر خلاف ادعایشان چرا که از قدرت تصور بی بهره اند] مسئله به گرفتن کنترل دولتی خلاصه نمی شود». او مسالمت جویی و قانون گرایی رویزیونیست ها را محکوم می کند و در نقد کسانی که معتقدند مردم به اندازه ی کافی (برای انقلاب) پیشرو نیستند، میگوید در قاموس آنها «سیاه پوستان، بی سوادان، برده ها، مردم تحت استعمار، قربانیان شکنجه، تحت سلطگان، گرسنگان و آنها که تحت استعمار و امپریالیسم رنج می کشند به اندازه ی کافی پیشرو نیستند که مثل انسان کنترل سازماندهی خود را به دست بگیرند.. این استدلال کسانی ست که نگران اصلی شان موقعیت خودشان در قدرت است، کسانی که میخواهند به مردم حکومت کنند و نه آنهایی که میخواهند مردم را رها کنند و به مبارزات آزادی بخش شان یاری رسانند.» به مقوله ی چریک متروپل می پردازد و به عملیات آزادی بادر. می گوید: این عملیات «تمام عناصری را که برای یک استراتژی مبارزه ی مسلحانه علیه امپریالیسم نیاز است دارا بود. یک زندانی را از چنگال دولت رها کرد. حاصل کار گروهی بود که برای به عمل در آوردنش خود را در یک هسته ی سیاسی نظامی سازمان دادند. آنها برای آزادی یک انقلابی، کادری که وجودش برای سازماندهی چریک متروپل ضروری بود و هست عمل کردند..». از نظر او این عملیات نمونه بود چرا که در مبارزه با امپریالیسم قبل از هر چیز باید زندانیان را آزاد کرد. زندان نهادی ست که علیه همه استثمارشدگان و ستمدیدگان به کار می آید.. ولی باید آنها را از «اسارت در بیگانگی کامل و مطلق شان و از خود بیگانگی شان، از فاجعه ی وجود و سیاسی مردم در یوغ امپریالیسم، جامعه ی مصرفی و رسانه ها، و از کنترل اجتماعی ساختارهای طبقه ی حاکمه که به بازار و دولت وابسته شان می کند، نیز رها کرد». او از روند خودشناسی در زندان می گوید، از کشف تاثیرات «جدایی زندگی حرفه ای از زندگی خصوصی، جدایی بین کار روشنفکری و کار یدی...» از لنین علیه کائوتسکی نقل میکند تا بگوید انقلاب همیشه با عده ی کمی آغاز می شود. از له دوان در رابطه ی دیالکتیکی بین استواری در اصول و انعطاف در عمل نقل میکند. به مارکس و ماریگلا رجوع می دهد. ساختار تشکیلاتی و رهبری ضد اتوریته ی چریک شهری را توضیح میدهد. جنگ روانی دولت علیه بادر و راف را توضیح می دهد. همه ی اینها را زنی می نویسد که بیش از دو سال در حبس انفرادی و بند سکوت زندانی بود. 
×
روز نهم ماه مه ۱۹۷۶ اعلام کردند خودکشی کرده اما همه چیز نشان از جنایت پلیس داشت. پزشکان کمیته ی تحقیق اعلام کردند که مرگ او با خفگی بر اثر دار زدن مطابقت ندارد و به نظر می رسد او وحشیانه مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.
×
یک روز قبل از آنکه جسدش را پیدا کنند در یکی از دست نوشته هایش نوشته بود یکی از تاکتیک های پلیس در جنگ های ضد شورش علیه جنگ چریکی آن ست که رهبران را از بین ببرند.
در نامه ای به یکی از همرزمانش نوشت: 
«اگر جنگیدن هویت تو باشد ما را نمی توانند تحت ستم قرار دهند تا زمانی که از فکر کردن و جنگیدن باز نایستیم. باید بتوانیم تجربه هامان را به یکدیگر منتقل کنیم و شرط اینکار فهم کلکتیو به مثابه ی یک فرآیند است. فرآیندی که حبس کردن افراد در سلول های استبدادی را بر نمی تابد. فهم کلکتیو به مثابه ی یک فرآیند یعنی مبارزه متحدانه علیه سیستم. سیستمی که واقعی ست و به هیچ وجه تخیلی نیست.»

- *با زبان آتش، نگاهی به زندگی اولریکه ماینهوف را از اینجا بخوانید.